Băng dính 2 mặt dán khuôn nhôm Crown PET 6050

Băng dính 2 mặt dán khuôn nhôm Crown PET 6050 – Băng keo 2 mặt dán khuôn nhôm Crown PET 6050