Băng keo 2 mặt dán bao bì 3M 9448AB (băng keo dán vỏ hộp màu in uv)

Băng keo 2 mặt dán bao bì 3M 9448AB (băng keo dán vỏ hộp màu in uv)

Băng dính 2 mặt dán bao bì 3M 9448AB