BĂNG KEO 3M 9448A BẾ ĐỊNH HÌNH KT 20MM X 70.5MM + 5MM (TAI)

Sản phẩm bế băng dính của chúng tôi được sản xuất trên dây chuyền bế bế cắt định hình với kỹ thuật hiện đại cho sản phẩm có kích thước chính xác