Băng dính 2 mặt crown 512

Băng dính 2 mặt Crown 512

CROWN 512 keo hai mặt không vết mạnh chịu nhiệt độ cao