Băng keo 2 mặt Crown 512 – Băng dính 2 mặt Crown 512

Băng keo 2 mặt Crown 512 – Băng dính 2 mặt Crown 512

CROWN 512 keo hai mặt không vết mạnh chịu nhiệt độ cao